Derfor er det viktig at barn driver med idrett

I Norge er det heldigvis god kultur for barneidrett og de fleste barn og unge i Norge i dag driver med en eller annen form for idrett. Det er veldig sunt for både kropp og hode for barn å drive med idrett, og fordelene er mange.

For det første får de mosjonert kroppen slik at de holder seg sunne. Kombinert med normal og sunn hverdagskost vil man unngå overvekt og livsstilssykdommer. Man investerer dermed også i fremtiden til barna. Som regel vil barn som driver med idrett som ugne også ta med seg verdier om at trening er sunt når de vokser opp og skal klare seg på egenhånd.

For det andre er veldig sosialt. Gjennom idrett møter man mange nye mennesker, og man får venner også utenom de man møter på skolen. Det er lurt å omgås ulike mennesker og for barna kan det være fint å kjenne mennesker fra ulike steder.

En veldig viktig ting man også lærer gjennom idrett, særlig lagidrett, er samarbeid og hvor viktig det er at alle deler av et lag er viktige brikker for at man skal lykkes. Samarbeidsevne og lagånd er viktige egenskaper man kan ta med seg til andre deler av livet, ikke bare i konkurranseidrett.

Det er altså flere fordeler med å drive med idrett for barn , men det viktigste er som alltid at man skal ha det gøy og drive med noe man brenner for. Uten trivselen i bunn, vil man ikke yte sitt beste. Derfor er det viktig å sette fokus på at idrett skal være så morsomt som mulig for barna. Det skal være en glede i hverdagen.

Selv om det er meningen at det skal være en glede, krever det litt innsats fra foreldrenes side. Man må, som forelder, være forberedt på å måtte jobbe dugnader i helger og bruke litt tid og energi for at barnet ditt skal kunne delta. Men dette får man igjen for ved at barnet et fornøyd og koser seg.

Det er altså veldig viktig at barn og unge deltar i en eller annen form for idrett. Fordelene er, som listet opp over, mange. At barna finner en idrett de trives med og som de ønsker å holde på med er spesielt viktig for at de skal kunne ha det gøy med idrett.